Meropenem Bradex 10x 500mg


prášek pro injekční/infuzní roztok

Meropenem Bradex 10x 500mg


prášek pro injekční/infuzní roztok
Registrovaný název LP:
Meropenem Bradex  
Registrační číslo 15/851/16-C
Kód SUKL 0173748
Datum první registrace / prodloužení registrace 30.05.2018
Držitel rozhodnutí o registraci Bradex S.A., Asklipiou street 27, 14568 Kryoneri, Athens, Greece
Výrobce Demo S.A., 21km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Greece

 • Účinná látka

  Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum 500 mg (jako meropenemum trihydricum).
 • Pomocné látky se známým účinkem

  Uhličitan sodný
 • Terapeutická oblast

 • Farmakoterapeutická skupina

  Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, karbapenemy
 • ATC skupina

  J01DH02
 • Léková forma

  Prášek pro injekční/infuzní roztok
 • Cesta podání

  Obvykle jako intravenózní infuze po dobu asi 15 až 30 minut.
 • Skladovací podmínky

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
  Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.
 • Exspirace

  4 roky
 • Dostupnost

  Ne

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku