Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml


injekční roztok 10x 10ml

Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml


injekční roztok 10x 10ml
Registrovaný název LP:
Fentanyl Kalceks 
Registrační číslo 90/910/16-C 
Kód SUKL 0220161
Datum první registrace / prodloužení registrace 22.11.2017
Držitel rozhodnutí o registraci AS Kalceks, Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, Latvia
Výrobce AS Kalceks, Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, Latvia

 • Účinná látka

  Jedna ampulka (10ml) obsahuje fentanylum 0,5mg (jako fentanyli citras 0,785mg).

 • Pomocné látky se známým účinkem

  Koncentrovaná kyselina chlorovodíková (k úpravě pH), voda pro injekci

 • Terapeutická oblast

  Analgetika a opioidy
 • Farmakoterapeutická skupina

  Opioidní anestetika
 • ATC skupina

  N01AH01
 • Léková forma

  Injekční roztok 
 • Cesta podání

  Intravenózně buď jako bolus nebo infuzí, nebo i jako intramuskulární injekce
 • Indikační omezení

  Přípravek je podáván při chirurgickém výkonu v celkové anestezii bez nutnosti hospitalizace pacienta. 
 • Skladovací podmínky

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 • Exspirace

  5 let
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Částečně hrazeno.
 • Dostupnost

  Ano, skladem v ČR
 • EAN

  4750341001797
 • PDK kód

  3574770

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti CZ Pharma, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku