Metalcaptase 300mg


enterosolventní tablety 50x 300mg

Metalcaptase 300mg


enterosolventní tablety 50x 300mg
Registrovaný název LP:
Metalcaptase 
Registrační číslo 29/ 441/97-C
Kód SUKL 0066753
Datum první registrace / prodloužení registrace 28. 5. 1997 / 20. 6. 2018
Držitel rozhodnutí o registraci Heyl Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 178–179, 10707 Berlin, Germany
Výrobce Haupt Pharma Wülfing GmbH, Bethelner Landstrasse 18, 31028 Gronau/Leine, Germany

 • Účinná látka

  Jedna enterosolventní tableta Metalcaptase 300 obsahuje 300 mg penicillaminu.
 • Terapeutická oblast

  Antirevmatika, detoxikans
 • Farmakoterapeutická skupina

  Specifická antirevmatika, detoxikans
 • ATC skupina

  M01CC01
 • Léková forma

  Enterosolventní tableta
 • Cesta podání

  Perorální podání
 • Preskripční omezení

  Ne
 • Indikační omezení

  Ne
 • Skladovací podmínky

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 • Exspirace

  5 let
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Částečně hrazeno.
 • Dostupnost

  Přerušení dodávek
 • EAN

  4260068561776
 • PDK kód

  4260068561776

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku