Magnesium Sulfate Kalceks 200 mg/ml


injekční/infuzní roztok 5x 10ml

Magnesium Sulfate Kalceks 200 mg/ml


injekční/infuzní roztok 5x 10ml
Registrovaný název LP:
Magnesium Sulfate Kalceks 
Registrační číslo 39/ 300/18-C
Kód SUKL 0231544
Datum první registrace / prodloužení registrace 20. 11. 2019
Držitel rozhodnutí o registraci AS Kalceks, Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, Latvia
Výrobce Akciju sabiedrība “Kalceks”, Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Lotyšsko

 • Účinná látka

  Jeden ml roztoku obsahuje magnesii sulphas heptahydricus 200 mg. 
 • Pomocné látky se známým účinkem

  Kyselina sírová, hydroxid sodný, voda na injekci
 • Terapeutická oblast

  Elektrolytické roztoky a rozpouštědla
 • Farmakoterapeutická skupina

  Jiné minerální doplňky, síran hořečnatý
 • ATC skupina

  A12CC02
 • Léková forma

  Injekční/infuzní roztok
 • Cesta podání

  Subkutánní, intramuskulární, intravenózní podání
 • Skladovací podmínky

  Chraňte před mrazem. Po otevření ampulky má být přípravek použit okamžitě.
 • Exspirace

  3 roky
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Částečně hrazeno.
 • Dostupnost

  Ano, skladem v ČR
 • EAN

  4750341004477
 • PDK kód

  3897056

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti CZ Pharma, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku