Dexmedetomidine Kalceks 100 mcg/ml


koncentrát pro infuzní roztok 5x 2ml

Dexmedetomidine Kalceks 100 mcg/ml


koncentrát pro infuzní roztok 5x 2ml
Registrovaný název LP:
Dexmedetomidine Kalceks 
Registrační číslo 57/ 163/18-C
Kód SUKL 0228812
Datum první registrace / prodloužení registrace 13. 03. 2019
Držitel rozhodnutí o registraci AS Kalceks, Krustpils Street 53, 1057 Riga, Latvia
Výrobce AS Kalceks, Krustpils Street 53, 1057 Riga, Latvia

 • Účinná látka

  Jedna 2ml ampulka obsahuje dexmedetomidinum 200 mikrogramů.
 • Pomocné látky se známým účinkem

  Chlorid sodný, voda pro injekci
 • Terapeutická oblast

  Hypnotika, sedativa
 • Farmakoterapeutická skupina

  Psycholeptika, jiná hypnotika a sedativa
 • ATC skupina

  N05CM18
 • Léková forma

  Koncentrát pro infuzní roztok
 • Cesta podání

  Intravenózní podání
 • Skladovací podmínky

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 • Exspirace

  3 roky
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Žádost o úhradu
 • Dostupnost

  Ano, skladem v ČR
 • EAN

  4750341003258
 • PDK kód

  3810737

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti CZ Pharma, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku