Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml


injekčný roztok 10x 2ml

Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml


injekčný roztok 10x 2ml
Registrované meno:
Fentanyl Kalceks  
Registračné číslo 90/910/16-C (v ČR)
Kód SUKL/ŠUKL 0220158 (v ČR)
Dátum prvej registrácie/predlženie registrácie 22.11.2017 (v ČR)
Držiteľ rozhodnutia o registrácii AS Kalceks, Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, Latvia
Výrobca AS Kalceks, Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, Latvia

 • Účinná látka

  Jedna ampulka (2ml) obsahuje fentanylum 0,1mg (ako fentanyli citras 0,157mg).

 • Pomocné látky so známym účinkom

  Koncentrovaná kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda pre injekciu
 • Terapeutická oblasť

  Analgetiká a opioidy
 • Farmakoterapeutická skupina

  Opioidné anestetiká
 • ATC skupina

  N01AH01
 • Lieková forma

  Injekčný roztok
 • Cesta podania

  Intravenózne buď ako bolus alebo infúziou, alebo aj ako intramuskulárna injekcia
 • Indikačné obmedzenia

  Prípravok je podávaný pri chirurgickom výkone v celkovej anestézii bez nutnosti hospitalizácie pacienta.
 • Skladovacie podmienky

  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 • Exspirácia

  5 rokov
 • Spôsob výdaja

  Viazaný na lekársky predpis. Čiastočne hradené.
 • Dostupnosť

  Áno, skladom v ČR
 • EAN

  4750341001780
 • ADC kód

  3574754

QR kód pre PIL / QR kód pre SPC

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti CZ Pharma, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku