Meropenem Bradex 10x 500mg


prášok na injekčný/infúzny roztok

Meropenem Bradex 10x 500mg


prášok na injekčný/infúzny roztok
Registrované meno:
Meropenem Bradex  
Registračné číslo 15/851/16-C (v ČR)
Kód SUKL/ŠUKL 0173748 (v ČR)
Dátum prvej registrácie/predlženie registrácie 30.05.2018 (v ČR)
Držiteľ rozhodnutia o registrácii Bradex S.A., Asklipiou street 27, 14568 Kryoneri, Athens, Greece
Výrobca Demo S.A., 21km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Greece

 • Účinná látka

  Jedna liekovka s práškom na injekčný/infúzny roztok obsahuje meropenemum 500 mg (ako meropenemum trihydricum)
 • Pomocné látky so známym účinkom

  Uhličitan sodný
 • Terapeutická oblasť

  Antibiotiká
 • Farmakoterapeutická skupina

  Antibiotiká na systémové použitie, karbapenémy
 • ATC skupina

  J01DH02
 • Lieková forma

  Prášok na injekčný alebo infúzny roztok
 • Cesta podania

  Zvyčajne formou intravenóznej infúzie trvajúcej približne 15 až 30 minút.
 • Skladovacie podmienky

  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
  Rekonštituovaný roztok chráňte pred mrazom.
 • Exspirácia

  4 roky
 • Spôsob výdaja

  Viazaný na lekársky predpis. Čiastočne hradené.
 • Dostupnosť

  Áno, skladom v ČR
 • EAN

  5208051000481
 • ADC kód

  3650869

QR kód pre PIL / QR kód pre SPC

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti CZ Pharma, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku