Moxifloxacin Olikla 5x 400mg


filmom obalené tablety

Moxifloxacin Olikla 5x 400mg


filmom obalené tablety
Registrované meno:
Moxifloxacin Olikla  
Registračné číslo 15/924/16-C (v ČR)
Kód SUKL/ŠUKL 0220204 (v ČR)
Dátum prvej registrácie/predlženie registrácie 18.7.2018 (v ČR)
Držiteľ rozhodnutia o registrácii CZ Pharma s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic
Výrobca Pharmathen S.A, Dervenakion Street 6, 15351 Pallini, Attikis, Athens, Greece
Výrobca Pharmathen International SA, Rodopi Prefecture, Block No 5, 69300 Rodopi, Greece

 • Účinná látka

  Jedna filmom obalená tableta obsahuje 400 mg moxifloxacínu ako moxifloxacíniumhydrochlorid.
 • Pomocné látky so známym účinkom

  Jadro tablety: manitol, koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetyl škrobu, hydroxypropylcelulóza, stearát horečnatý, mastenec. Filmový obal: čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol, mastenec, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

 • Terapeutická oblasť

  Antibiotiká
 • Farmakoterapeutická skupina

  Chinolónové antibiotiká, fluórchinolóny
 • ATC skupina

  J01MA14
 • Lieková forma

  Filmom obalená tableta
 • Cesta podania

  Peroralne použitie
 • Skladovacie podmienky

  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 • Exspirácia

  5 rokov
 • Spôsob výdaja

  Viazaný na lekársky predpis. Čiastočne hradené.
 • Dostupnosť

  Áno, skladom v ČR
 • EAN

  8594184140291
 • ADC kód

  3674083

QR kód pre PIL / QR kód pre SPC

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti CZ Pharma, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku