Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g


prášok na infúzny roztok 5 liek. inj.

Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g


prášok na infúzny roztok 5 liek. inj.
Registrované meno:
Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g  
Registračné číslo 15/ 868/16-C (v ČR)
Kód SUKL/ŠUKL 0173856 (v ČR)
Dátum prvej registrácie/predlženie registrácie 14. 1. 2020
Držiteľ rozhodnutia o registrácii CZ Pharma s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic
Výrobca Laboratorio Reig Jofré S.A., Jarama 111, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain

 • Účinná látka

  Jedna injekčná liekovka obsahuje 4 g piperacilínu (vo forme sodnej soli) a 0,5 g tazobaktámu (vo forme sodnej soli).

 • Pomocné látky so známym účinkom

  Jedna injekčná liekovka obsahuje 206,6 mg sodíka.

 • Terapeutická oblasť

  Antibiotiká
 • Farmakoterapeutická skupina

  Antibiotiká na systémové použitie, kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov betalaktamáz.
 • ATC skupina

  J01CR05
 • Lieková forma

  Prášok na infúzny roztok. 
 • Cesta podania

  Intravenózna infúzia
 • Skladovacie podmienky

  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 • Exspirácia

  3 roky
 • Dostupnosť

  Áno, skladom v ČR

QR kód pre PIL / QR kód pre SPC

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti CZ Pharma, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku