Magnesium Sulfate Kalceks 200 mg/ml


injekčný/infúzny roztok 5x 10ml

Magnesium Sulfate Kalceks 200 mg/ml


injekčný/infúzny roztok 5x 10ml
Registrované meno:
Magnesium Sulfate Kalceks 
Registračné číslo 39/ 300/18-C (v ČR)
Kód SUKL/ŠUKL 0231544 (v ČR)
Dátum prvej registrácie/predlženie registrácie 20. 11. 2019 (v ČR)
Držiteľ rozhodnutia o registrácii AS Kalceks, Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, Latvia
Výrobca Akciju sabiedrība “Kalceks”, Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Lotyšsko

 • Účinná látka

  Jeden ml injekčného roztoku obsahuje 200 mg heptahydrátu síranu horečnatého.

 • Pomocné látky so známym účinkom

  Kyselina sírová, hydroxid sodný, voda na injekciu
 • Terapeutická oblasť

  Elektrolytické roztoky a rozpúšťadlá
 • Farmakoterapeutická skupina

  Minerálne doplnky, horčík

 • ATC skupina

  A12CC02
 • Lieková forma

  Injekčný/infúzny roztok
 • Cesta podania

  Subkutánne, intramuskulárne a intravenózne použitie
 • Skladovacie podmienky

  Chráňte pred mrazom. Po otvorení ampulky musí byť liek použitý ihneď.
 • Exspirácia

  3 roky
 • Spôsob výdaja

  Viazaný na lekársky predpis. Čiastočne hradené.
 • Dostupnosť

  Áno, skladom v ČR

QR kód pre PIL / QR kód pre SPC

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti CZ Pharma, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku