Dexmedetomidine Kalceks 100 mcg/ml infúzny koncentrát


con inf 25x200 µg

Dexmedetomidine Kalceks 100 mcg/ml infúzny koncentrát


con inf 25x200 µg
Registrované meno:
Dexmedetomidine Kalceks 100 mkrogramov/ml infúzny koncentrát  
Registračné číslo 57/0058/19-S
Kód SUKL/ŠUKL 0642D
Dátum prvej registrácie/predlženie registrácie 06. 03. 2019
Držiteľ rozhodnutia o registrácii AS Kalceks, Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, Latvia
Výrobca AS Kalceks, Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, Latvia

 • Účinná látka

  Jedna 2 ml ampulka obsahuje 200 mikrogramov dexmedetomidínu. 
 • Pomocné látky so známym účinkom

  Chlorid sodný, voda na injekciu
 • Terapeutická oblasť

  Hypnotiká a sedatíva
 • Farmakoterapeutická skupina

  Psycholeptiká, iné hypnotiká a sedatíva
 • ATC skupina

  N05CM18
 • Lieková forma

  Infúzny koncentrát
 • Cesta podania

  Intravenózne použitie
 • Skladovacie podmienky

  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti CZ Pharma, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku