Neiraxin 100mg/100mg/1mg/20mg/2ml


injekční roztok 5x 2ml

Neiraxin 100mg/100mg/1mg/20mg/2ml


injekční roztok 5x 2ml
Registrovaný název LP:
Neiraxin 
Registrační číslo 86/746/16-C
Kód SUKL 0172579
Datum první registrace / prodloužení registrace 20.9.2017
Držitel rozhodnutí o registraci AS Kalceks, Krustpils iela 53, LV-1057 Riga, Latvia
Výrobce AS Kalceks, Krustpils iela 71E, LV-1057 Riga, Latvia

 • Účinná látka

  Jedna ampulka (2ml) injekčního roztoku obsahuje: pyridoxini hydrochoridum 100mg (vitamin B6), thiamini hydrochloridum 100mg (vitamin B1), cyanocobalaminum 1mg (vitamin B12), lidocaini hydrochloridum 20mg.

 • Pomocné látky se známým účinkem

  Benzylalkohol: 40mg (20mg/ml)

  Sodík: 12mg
  Draslík: 0,07mg 

   

 • Terapeutická oblast

  Vitaminy
 • Farmakoterapeutická skupina

  Vitamin B1 v kombinaci s vitaminem B6 a/nebo vitaminem B12

 • ATC skupina

  A11DB
 • Léková forma

  Injekční roztok

 • Cesta podání

  Intramuskulární podání
 • Preskripční omezení

  Ne
 • Indikační omezení

  Ne
 • Skladovací podmínky

  Skladujte při teplotě 2–8 °C.
 • Exspirace

  24 měsíců
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Nehrazeno.
 • Dostupnost

  Ne
 • EAN

  4750341001810
 • PDK kód

  3555134

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti CZ Pharma, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku