sluzby.jpg

Naše služby

Společnost Olikla poskytuje komplexní farmaceutické služby spojené s uvedením produktu na trh střední Evropy. Naši tržní analytici, pracovníci oddělení registrace léčiv a farmakovigilance, kolegové z logistiky a marketingu napomáhají našim obchodním partnerům dopravit produkty z jejich laboratoří prioritně na český a slovenský trh. Olikla disponuje všemi příslušnými povoleními a certifikáty k nabízeným službám.

Ceník služeb platný od 1.6.2024 


farmaceuticky_marketing.jpg

Farmaceutický marketing

 • analýza dat zvoleného farmaceutického trhu, prognózování prodejů konkrétního léčiva či zdravotnického prostředku ve zvoleném časovém horizontu po vstupu na trh,
 • výběr strategie vstupu na trh: pod vlastní obchodní značkou (výrobce zůstává držitelem rozhodnutí o registraci léčiva) nebo odprodejem licence společnosti Olikla a uvedení pod obchodní značkou Olikla®,
 • výběr marketingových aktivit při a po uvedení produktu na zvolený trh,
 • monitoring probíhajících tendrů do zdravotnických zařízení, včetně řízení agendy při výběrovém řízení, vyjednávání obchodních podmínek s lékárenskými řetězci,
 • služby medicínských reprezentantů.

registracni-sluzby.jpg

Regulatory affairs – registrační služby

Léčiva

 • příprava a zpracování registrační dokumentace dle legislativních požadavků - nové registrace (národní registrace v České republice, DCP), prodloužení, extenze a změny registrační dokumentace,
 • zajištění regstračních poplatků v České republice,
 • sledování a koordinace registračních procesů, dodržování termínů stanovených registračními autoritami,
 • řešení dotazů státních orgánů co nejefektivněji tak, aby byl zajištěn průběh registračních řízení dle harmonogramu,
 • kompilace registrační dokumentace a její následné zpracování v požadovaném dossier formátu (eCTD, e-submission, CESP),
 • řízení životního cyklu léčivých přípravků (prodloužení, změny, sunset clause, podání PSUR, zrušení registrace),
 • vypracování a podání žádosti o DCP slot, konzultaci (Scientific Advice),
 • příprava „common“ SmPC, PIL dle referenčního přípravku,
 • překlady z „common“ SmPC, PIL, labelling do českého jazyka,
 • příprava a kontrola lokálních „mockups“.

 


farmakoviligance.jpg

Farmakovigilanční služby

Společnost Olikla má jako držitel rozhodnutí o registraci léčiv pod obchodní značkou Olikla® vybudovaný vlastní in-house farmakovigilanční systém registrovaný v EudraVigilance. Smluvním partnerům, jejichž léčiva dodáváme na trh na základě distribuční licence, poskytujeme tyto farmakovigilanční služby:

 • tvorba RMP (risk management plan) během procesu registrace léčiva,

 • zajištění farmakovigilanční služby u licenčně distribuovaných produktů, kde Olikla není držitelem rozhodnutí o registraci léčiva,

 • kontinuální farmakovigilanční služby po obdržení registrace, tvorba pravidelných PSUR,

 • zajištění Veřejně přístupné odborné informační služby – VPOIS u licenčně distribuovaných produktů,

 • zajištění nepřetržité služby pro příjem hlášení nežádoucích účinků u licenčně distribuovaných produktů, přenos do EudraVigilance pomocí farmakovigilanční databáze BaseCon,

 • služby kvalifikované osoby pro farmakovigilanci.


skladovani-a-distribuce.jpg

Skladování a distribuce

Společnost Olikla je schváleným distributorem humánních léčiv, veterinárních léčiv a zdravotnických prostředků a ve vlastních distribučních skladech disponuje dostatečnou skladovou a následnou distribuční kapacitou. Smluvním partnerům poskytujeme tyto distribuční služby:

 • kontrola zboží při doručení od výrobce, proclení zboží včetně hlášení Intrastat,

 • skladování produktů (konsignace) při udržované teplotě 15–25 °C, skladování v prostoru chladového řetězce při teplotě 2–8 °C,

 • skladování léčiv s obsahem omamných a psychotropních látek ve schválených prostorech,

 • skladování veterinárních léčiv a zdravotnických prostředků,

 • zákaznický on-line přístup do skladového hospodářství, analýzy prodejů jeho zboží, plánování, on-line sledování skladovacích podmínek,

 • distribuce zboží podle objednávek zákazníků vlastními validovanými vozidly, včetně garance chladového řetězce při teplotě 2–8 °C, on-line sledování teploty při přepravě,

 • zajištění nařízeného stahování zboží od zákazníků, sběr vráceného zboží, likvidace vadného zboží,

 • dodávky léčiv určených na klinické zkoušky a distribuce vzorků léčiv,

 • služby kvalifikované osoby pro distribuci.


kontrola.jpg

Kontrola kvality, klinické studie, uvolňování šarží

 • import léčiv ze států mimo EU, analytické testování těchto propouštěných šarží pro potřeby držitele rozhodnutí o registraci,

 • změny sekundárního obalu (přebalování) léčiv, změny příbalových informací léčiv pro potřeby držitele rozhodnutí o registraci, opětovné uvolňování šarží,

 • zajištění klinických studií, farmakoekonomických a observačních studií (na vyžádání, třetí strana),

 • zajištění předregistračních studií fáze II, III a postmarketingových studií fáze IV (na vyžádání, třetí strana),

 • služby kvalifikované osoby pro výrobu (na vyžádání).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku