VPOIS Veřejně přístupná odborná informační služba

vpois.png

Zřízením a provozováním „Veřejně přístupné odborné informační služby – VPOIS“ plní společnost CZ Pharma zákonnou povinnost informovat jako „Držitel rozhodnutí o registraci“ veřejnost o svých léčivých přípravcích. Tato povinnost  vyplývá ze Zákona o léčivech, číslo 378/2007 Sbírky, § 33 odstavec 3 písmene g).

Nad rámec zákona poskytuje naše společnost tuto informační službu rovněž u těch léčivých přípravků, kde jsme výhradním distributorem v daném státě nikoli však „Držitelem rozhodnutí o registraci“.

Léčivé přípravky společnosti CZ Pharma můžete v aktuální podobě též vyhledat na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Abecední seznam

Antivirotika

Antibiotika

Antimykotika

Gastroenterologie

Oftalmologie

Vitaminy

Elektrolytické roztoky a rozpouštědla

Analgetika a opioidy

Kardiovaskulární systém

Hypnotika, sedativa

Antirevmatika, detoxikans

Spasmolytika

Aciclovir Olikla 5x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Aciclovir Olikla 10x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Kardiovaskulární systém) Bimatoprost Olikla 0,3mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Brimonidin Olikla 2mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10mg/ml oční kapky, suspenze 1x 5ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10mg/ml oční kapky, suspenze 3x 5ml (Oftalmologie) Butylskopolaminium bromid Kalceks 20 mg/ml injekční roztok 5x 1ml (Spasmolytika) Butylskopolaminium bromid Kalceks 20 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Spasmolytika) Cefazolin Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefazolin Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Cefazolin Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 50 inj. lahv. (Antibiotika) Cefazolin Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefazolin Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Cefazolin Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 50 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Dexmedetomidine Kalceks 100 mcg/ml koncentrát pro infuzní roztok 5x 2ml (Hypnotika, sedativa) Dexmedetomidine Kalceks 100 mcg/ml koncentrát pro infuzní roztok 25x 2ml (Hypnotika, sedativa) Dorzolamid/Timolol Olikla 20mg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid/Timolol Olikla 20mg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid Olikla 20mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 10x 2ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 10x 10ml (Analgetika a opioidy) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost Olikla 50mcg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost Olikla 50mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Linezolid Olikla 2mg/ml infuzní roztok 10x 300ml (Antibiotika) Linezolid Olikla 600mg potahované tablety 10 tbl (Antibiotika) Magnesium Sulfate Kalceks 100 mg/ml injekční/infuzní roztok 5x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpouštědla) Magnesium Sulfate Kalceks 200 mg/ml injekční/infuzní roztok 5x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpouštědla) Maracex 20 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 1ml (Analgetika a opioidy) Meropenem Bradex 10x 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Meropenem Bradex 10x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Metalcaptase 150mg enterosolventní tablety 50x 150mg (Antirevmatika, detoxikans) Metalcaptase 300mg enterosolventní tablety 50x 300mg (Antirevmatika, detoxikans) Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 10x 100ml (Antibiotika) Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 20x 100ml (Antibiotika) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 1ml (Hypnotika, sedativa) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 3ml (Hypnotika, sedativa) Midazolam Kalceks 5 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 10ml (Hypnotika, sedativa) Morphine Kalceks 10 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Analgetika a opioidy) Moxifloxacin Olikla 1x 400mg/250ml infuzní roztok (Antibiotika) Moxifloxacin Olikla 5mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Moxifloxacin Olikla 5x 400mg potahované tablety (Antibiotika) Neiraxin 100mg/100mg/1mg/20mg/2ml injekční roztok 5x 2ml (Vitaminy) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 5 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 50 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 5 inj. lah. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 10 inj. lah. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 50 inj. lahv. (Gastroenterologie) Tramadol Kalceks 50mg/ml injekční/infuzní roztok 5x 2ml (Analgetika a opioidy) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost Olikla 40mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Vancomycin Olikla 5x 1g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antibiotika) Vancomycin Olikla 5x 500mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antibiotika) Vancomycin Olikla 10x 1g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antibiotika) Vancomycin Olikla 10x 500mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antibiotika) Voriconazole Olikla 1x 200mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antimykotika) Voriconazole Olikla 14x 200mg potahované tablety (Antimykotika)
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku