czPharma
hlaseni.png

Hlásenie nežiaducich účinkov

Zriadením a prevádzkovaním služby Hlásenie nežiaducich účinkov plní spoločnosť Olikla (CZ Pharma) zákonnú farmakovigilančnú povinnosť zhromažďovať ako držiteľ rozhodnutia o registrácii informácie o rizikách liečivých prípravkov. Táto povinnosť  vyplýva zo zákona č. 70/2013 Sb., ktorým sa mení zákon o liečivách, § 91, ods. 1, písm. a).

Nad rámec zákona poskytuje naša spoločnosť túto službu taktiež aj pri tých liečivých prípravkov, kde sme výhradným distribútorom v danom štáte, nie však držiteľom rozhodnutia o registrácii.

Farmakovigilancia sa zaoberá sledovaním bezpečnosti liečivých prípravkov s cieľom zaistiť ich bezpečné, správne a efektívne používanie. Včasným a zrozumiteľným nahlásením nežiaduceho účinku môžete prispieť k vyššej bezpečnosti používaných liečiv. Na nahlásenie nežiaduceho účinku využite jednu z nižšie uvedených možností:


1. Formulár hlásenie nežiaducich účinkov

Nahlásenie prostredníctvom nášho on-line formulára Hlásenie nežiaducich účinkov

Osobné údaje
Popis nežiaducich účinkov
Liečivý prípravok podozrivý z nežiaduceho účinku
Kontakt na ošetrujúceho lekára
*Povinné údaje

Vyplnením a odoslaním formulára Hlásenie nežiaducich účinkov súhlasí odosielateľ so spracovaním uvedených osobných údajov spoločnosťou Olikla (CZ Pharma), hlavne s validáciou správy, s uchovávaním a s odovzdávaním údajov podľa zákonných požiadaviek súvisiacich so sledovaním bezpečnosti liečivých prípravkov. Spracovanie adresných a identifikačných údajov v sídle správcu prebieha v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení.


2. Národný systém štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Nahlásenie prostredníctvom národného systému priamo Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv, ktorý v rámci Európskej únie prevádzkuje farmakovigilančný systém Českej republiky. Nahlásenie urobte optimálne vyplnením on-line formulára, odoslaním podrobného e-mailu na [javascript protected email], prípadne písomne na poštovú adresu: Štátny ústav na kontrolu liečiv, oddelenie farmakovigilance, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku