vpois.png

VPOIS Verejne prístupná odborná informačná služba

Zriadením a prevádzkovaním Verejne prístupnej odbornej informačnej služby – VPOIS - plní spoločnosť CZ Pharma zákonnú povinnosť informovať ako držiteľ rozhodnutia o registrácii verejnosť o svojich liečivých prípravkoch. Táto povinnosť  vyplýva zo zákona č. 378/2007 Sb., o liečivách, § 33, ods. 3, písm. g).

Nad rámec zákona poskytuje naša spoločnosť túto informačnú službu taktiež aj pri tých liečivých prípravkov, kde sme výhradným distribútorom v danom štáte, nie však držiteľom rozhodnutia o registrácii.

Liečivé prípravky spoločnosti CZ Pharma môžete tiež v aktuálnej podobe vyhľadať na stránkach Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.

Abecedný zoznam

Antivirotiká

Antibiotiká

Antimykotiká

Gastroenterológia

Oftalmológia

Vitamíny

Elektrolytické roztoky a rozpúšťadlá

Analgetiká a opioidy

Kardiovaskulárny systém

Hypnotiká a sedatíva

Antirevmatika, detoxikans

Spasmolytika

Aciclovir Olikla 5x 250mg prášok na infúzny roztok (Antivirotiká) Aciclovir Olikla 10x 250mg prášok na infúzny roztok (Antivirotiká) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok 10x 1ml (Kardiovaskulárny systém) Bimatoprost Olikla 0,3mg/ml očná roztoková instilácia 3x 3ml (Oftalmológia) Brimonidin Olikla 2mg/ml očná roztoková instilácia 1x 5ml (Oftalmológia) Brinzolamid Olikla 10mg/ml očná suspenzná instilácia 1x 5ml (Oftalmológia) Brinzolamid Olikla 10mg/ml očná suspenzná instilácia 3x 5ml (Oftalmológia) Butylskopolaminium bromid Kalceks 20 mg/ml injekčný roztok 5x 1ml (Spasmolytika) Butylskopolaminium bromid Kalceks 20 mg/ml injekčný roztok 10x 1ml (Spasmolytika) Cefazolín Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Cefazolín Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Cefazolín Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 50 liek. inj. (Antibiotiká) Cefazolín Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Cefazolín Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Cefazolín Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 50 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Dorzolamid/Timolol Olikla 20mg/ml+5mg/ml očná roztoková instilácia 3x 5ml (Oftalmológia) Dorzolamid Olikla 20mg/ml očná roztoková instilácia 1x 5ml (Oftalmológia) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekčný roztok 10x 2ml (Analgetiká a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekčný roztok 10x 10ml (Analgetiká a opioidy) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia 1x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia 3x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost Olikla 50mcg/ml očná roztoková instilácia 1x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost Olikla 50mcg/ml očná roztoková instilácia 3x 2,5ml (Oftalmológia) Linezolid Olikla 2mg/ml infúzny roztok 10x 300ml (Antibiotiká) Linezolid Olikla 600mg filmom obalené tablety 10 tbl (Antibiotiká) Magnesium Sulfate Kalceks 100 mg/ml injekčný/infúzny roztok 5x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpúšťadlá) Magnesium Sulfate Kalceks 200 mg/ml injekčný/infúzny roztok 5x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpúšťadlá) Maracex 20 mg/ml injekčný/infúzny roztok 10x 1ml (Analgetiká a opioidy) Meropenem Bradex 10x 1g prášok na injekčný/infúzny roztok (Antibiotiká) Meropenem Bradex 10x 500mg prášok na injekčný/infúzny roztok (Antibiotiká) Metalcaptase 150mg gastrorezistentné tablety 50x 150mg (Antirevmatika, detoxikans) Metalcaptase 300mg gastrorezistentné tablety 50x 300mg (Antirevmatika, detoxikans) Metronidazole Noridem 5mg/ml infúzny roztok 10x 100ml (Antibiotiká) Metronidazole Noridem 5mg/ml infúzny roztok 20x 100ml (Antibiotiká) Moxifloxacin Olikla 1x 400mg/250ml infúzny roztok (Antibiotiká) Moxifloxacin Olikla 5mg/ml očná roztoková instilácia 1x 5ml (Oftalmológia) Moxifloxacin Olikla 5x 400mg filmom obalené tablety (Antibiotiká) Omeprazol Olikla 40mg prášok pro infuzný roztok 1 liek. inj. (Gastroenterológia) Omeprazol Olikla 40mg prášok pro infuzný roztok 5 liek. inj. (Gastroenterológia) Omeprazol Olikla 40mg prášok pro infuzný roztok 10 liek. inj. (Gastroenterológia) Omeprazol Olikla 40mg prášok pro infuzný roztok 50 liek. inj. (Gastroenterológia) Pantoprazol Olikla 40mg prášok na injekčný roztok 1 liek. inj. (Gastroenterológia) Pantoprazol Olikla 40mg prášok na injekčný roztok 5 liek. inj. (Gastroenterológia) Pantoprazol Olikla 40mg prášok na injekčný roztok 10 liek. inj. (Gastroenterológia) Pantoprazol Olikla 40mg prášok na injekčný roztok 50 liek. inj. (Gastroenterológia) Tramadol Kalceks 50mg/ml injekčný/infúzny roztok 5x 2ml (Analgetiká a opioidy) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml+5mg/ml očná roztoková instilácia 3x 2,5ml (Oftalmológia) Prebieha registrácia Travoprost Olikla 40 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia 3x 2,5ml (Oftalmológia) Vancomycin Olikla 5x 1g prášok na infúzny roztok (Antibiotiká) Vancomycin Olikla 5x 500mg prášok na infúzny roztok (Antibiotiká) Vancomycin Olikla 10x 1g prášok na infúzny roztok (Antibiotiká) Vancomycin Olikla 10x 500mg prášok na infúzny roztok (Antibiotiká) Voriconazole Olikla 1x 200mg prášok na koncentrát na infúzny roztok (Antimykotiká) Voriconazole Olikla 14x 200mg filmom obalené tablety (Antimykotiká)
Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku