vpois.png

VPOIS Verejne prístupná odborná informačná služba

Zriadením a prevádzkovaním Verejne prístupnej odbornej informačnej služby – VPOIS - plní spoločnosť Olikla (CZ Pharma) zákonnú povinnosť informovať ako držiteľ rozhodnutia o registrácii verejnosť o svojich liečivých prípravkoch. Táto povinnosť  vyplýva zo zákona č. 378/2007 Sb., o liečivách, § 33, ods. 3, písm. g).

Nad rámec zákona poskytuje naša spoločnosť túto informačnú službu taktiež aj pri tých liečivých prípravkov, kde sme výhradným distribútorom v danom štáte, nie však držiteľom rozhodnutia o registrácii.

Liečivé prípravky spoločnosti Olikla (CZ Pharma) môžete tiež v aktuálnej podobe vyhľadať na stránkach Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.

Abecedný zoznam

Antivirotiká

Antibiotiká

Antimykotiká

Gastroenterológia

Oftalmológia

Analgetiká a opioidy

Kardiovaskulárny systém

Antirevmatika, detoxikans

Glukokortikoidy

Lokální anestetika

Aciclovir Noridem 5x 250mg prášok na infúzny roztok (Antivirotiká) Aciclovir Noridem 10x 250mg prášok na infúzny roztok (Antivirotiká) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok 10x 1ml (Kardiovaskulárny systém) Amoxicillin/Clavulanic Acid Olikla 1 000 mg/200 mg prášok na injekčný/infúzny roztok liek. inj. 10 x 20 ml (Antibiotiká) Amoxicillin/Clavulanic Acid Olikla 1 000 mg/200 mg prášok na injekčný/infúzny roztok liek. inj. 50 x 20 ml (Antibiotiká) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 3ml (Oftalmológia) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 3ml (Oftalmológia) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 3ml (Oftalmológia) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 3ml (Oftalmológia) Brimonidin Olikla 2 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Brimonidin Olikla 2 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 5ml (Oftalmológia) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očné suspenzné kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očné suspenzné kvapky 3x 5ml (Oftalmológia) Bupivacaine Noridem 5 mg/ml injekčný roztok 10x 20 ml/100 mg (amp.PP) (Lokální anestetika) Cefepím Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztok 10x 2ml (Glukokortikoidy) Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztok 50x 2ml (Glukokortikoidy) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 5ml (Oftalmológia) Dorzolamid Olikla 20 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml očná roztokové kvapky 1x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml očné roztokové kvapky 3x 2,5ml (Oftalmológia) Metalcaptase 150mg gastrorezistentné tablety 50x 150mg (Antirevmatika, detoxikans) Metalcaptase 300mg gastrorezistentné tablety 50x 300mg (Antirevmatika, detoxikans) Metoclopramide Noridem 5 mg/ml injekčný roztok 10 (2x5) x 2ml/10 mg (Gastroenterológia) Metoclopramide Noridem 5 mg/ml injekčný roztok 50 (2x5) x 2ml/10 mg (Gastroenterológia) Metronidazole Noridem 5mg/ml infúzny roztok 10x 100ml (Antibiotiká) Metronidazole Noridem 5mg/ml infúzny roztok 20x 100ml (Antibiotiká) Micafungin Olikla 1x100mg prášok na infúzny koncentrát (Antimykotiká) Moxifloxacin Olikla 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Olopatadine Olikla 1 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Olopatadine Olikla 1 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 5ml (Oftalmológia) Omeprazole Olikla 40 mg prášok na infúzny roztok 1 liek. inj. (Gastroenterológia) Omeprazole Olikla 40 mg prášok na infúzny roztok 10 liek. inj. (Gastroenterológia) Omeprazole Olikla 40 mg prášok na infúzny roztok 50 liek. inj. (Gastroenterológia) Paracetamol Noridem 10 mg/ml infúzny roztok 10x 100ml (Analgetiká a opioidy) Solusin 50mcg/ml očné roztokové kvapky 1 x 2,5ml (Oftalmológia) Solusin 50mcg/ml očné roztokové kvapky 3 x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost/Timolol Olikla 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost/Timolol Olikla 40 mikrokramov/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost Olikla 40 mikrogramov/ml očné roztokové kvapky 1x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost Olikla 40 mikrogramov/ml očné roztokové kvapky 3x 2,5ml (Oftalmológia)
Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku