Metronidazole Noridem 5mg/ml


infúzny roztok 10x 100ml

Metronidazole Noridem 5mg/ml


infúzny roztok 10x 100ml
Registrované meno:
Metronidazole Noridem 5 mg/ml infúzny roztok 
Registračné číslo 42/0001/19-S
Kód SUKL/ŠUKL 0190D
Dátum prvej registrácie/predlženie registrácie 18. 01. 2019
Držiteľ rozhodnutia o registrácii Noridem Enterprises Ltd, Evagorou and Makariou, Mitsi Building 3 115, 1065 Nicosia, Cyprus
Výrobca Demo S.A., 21km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Greece

 • Účinná látka

  1 ml infúzneho roztoku obsahuje 5 mg metronidazolu.

 • Pomocné látky so známym účinkom

  1 ml roztoku obsahuje 0,14 mmol (alebo 3,22 mg) sodíka.

 • Terapeutická oblasť

  Antibiotiká
 • Farmakoterapeutická skupina

  Antiinfektíva na systémové použitie, imidazolové deriváty

 • ATC skupina

  J01XD01
 • Lieková forma

  Infúzny roztok
 • Cesta podania

  Intravenózne použitie
 • Skladovacie podmienky

  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 • Exspirácia

  30 mesiacov
 • Spôsob výdaja

  Viazaný na lekársky predpis.
 • Dostupnosť

  Áno, skladom v SR
 • ADC kód

  F679CCC4-EFD0-432A-815A-AB05284C4344

QR kód pre PIL / QR kód pre SPC

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti Olikla, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku