Abecedný zoznam

Antivirotiká

Antibiotiká

Antimykotiká

Gastroenterológia

Oftalmológia

Analgetiká a opioidy

Kardiovaskulárny systém

Antirevmatika, detoxikans

Glukokortikoidy

Lokální anestetika

Aciclovir Noridem 5x 250mg prášok na infúzny roztok (Antivirotiká) Aciclovir Noridem 10x 250mg prášok na infúzny roztok (Antivirotiká) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok 10x 1ml (Kardiovaskulárny systém) Amoxicillin/Clavulanic Acid Olikla 1 000 mg/200 mg prášok na injekčný/infúzny roztok liek. inj. 10 x 20 ml (Antibiotiká) Amoxicillin/Clavulanic Acid Olikla 1 000 mg/200 mg prášok na injekčný/infúzny roztok liek. inj. 50 x 20 ml (Antibiotiká) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 3ml (Oftalmológia) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 3ml (Oftalmológia) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 3ml (Oftalmológia) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 3ml (Oftalmológia) Brimonidin Olikla 2 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Brimonidin Olikla 2 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 5ml (Oftalmológia) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očné suspenzné kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml očné suspenzné kvapky 3x 5ml (Oftalmológia) Bupivacaine Noridem 5 mg/ml injekčný roztok 10x 20 ml/100 mg (amp.PP) (Lokální anestetika) Cefepím Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 1g prášok na injekčný/infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 1 liek. inj. (Antibiotiká) Cefepím Noridem 2g prášok na injekčný/infúzny roztok 10 liek. inj. (Antibiotiká) Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztok 10x 2ml (Glukokortikoidy) Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekčný roztok 50x 2ml (Glukokortikoidy) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 5ml (Oftalmológia) Dorzolamid Olikla 20 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml očná roztokové kvapky 1x 2,5ml (Oftalmológia) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml očné roztokové kvapky 3x 2,5ml (Oftalmológia) Metalcaptase 150mg gastrorezistentné tablety 50x 150mg (Antirevmatika, detoxikans) Metalcaptase 300mg gastrorezistentné tablety 50x 300mg (Antirevmatika, detoxikans) Metoclopramide Noridem 5 mg/ml injekčný roztok 10 (2x5) x 2ml/10 mg (Gastroenterológia) Metoclopramide Noridem 5 mg/ml injekčný roztok 50 (2x5) x 2ml/10 mg (Gastroenterológia) Metronidazole Noridem 5mg/ml infúzny roztok 10x 100ml (Antibiotiká) Metronidazole Noridem 5mg/ml infúzny roztok 20x 100ml (Antibiotiká) Micafungin Olikla 1x100mg prášok na infúzny koncentrát (Antimykotiká) Moxifloxacin Olikla 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Olopatadine Olikla 1 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 5ml (Oftalmológia) Olopatadine Olikla 1 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 5ml (Oftalmológia) Omeprazole Olikla 40 mg prášok na infúzny roztok 1 liek. inj. (Gastroenterológia) Omeprazole Olikla 40 mg prášok na infúzny roztok 10 liek. inj. (Gastroenterológia) Omeprazole Olikla 40 mg prášok na infúzny roztok 50 liek. inj. (Gastroenterológia) Paracetamol Noridem 10 mg/ml infúzny roztok 10x 100ml (Analgetiká a opioidy) Solusin 50mcg/ml očné roztokové kvapky 1 x 2,5ml (Oftalmológia) Solusin 50mcg/ml očné roztokové kvapky 3 x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost/Timolol Olikla 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 3x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost/Timolol Olikla 40 mikrokramov/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky 1x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost Olikla 40 mikrogramov/ml očné roztokové kvapky 1x 2,5ml (Oftalmológia) Travoprost Olikla 40 mikrogramov/ml očné roztokové kvapky 3x 2,5ml (Oftalmológia)
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti Olikla, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku