Omeprazole Olikla 40 mg


prášok na infúzny roztok 10 liek. inj.

Omeprazole Olikla 40 mg


prášok na infúzny roztok 10 liek. inj.
Registrované meno:
Omeprazole Olikla 40 mg prášok na infúzny roztok 
Registračné číslo 09/0102/23-S
Kód SUKL/ŠUKL 3529E
Držiteľ rozhodnutia o registrácii Olikla s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic
Výrobca Laboratorios Normon S.A., Ronda de Valdecarrizo 6, 28760 Tres Cantos, Madrid, Spain

 • Účinná látka

  Každá injekčná liekovka obsahuje 40 mg omeprazolu (42,6 mg vo forme sodnej soli omeprazolu). Po rekonštitúcii obsahuje 1 ml roztoku 0,4 mg omeprazolu (0,426 mg vo forme sodnej soli omeprazolu).

 • Pomocné látky so známym účinkom

  Edetát disodný, hydroxid sodný (na úpravu pH)

 • Terapeutická oblasť

  Gastroenterológia
 • Farmakoterapeutická skupina

  Liečivá pri poruchách acidity, inhibítory protónovej pumpy.

 • ATC skupina

  A02BC01
 • Lieková forma

  Prášok na infúzny roztok.
  Injekčná liekovka obsahujúca biely alebo takmer biely lyofilizovaný sterilný prášok.

 • Cesta podania

  Intravenózne podávanie
 • Skladovacie podmienky

  Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
  Uchovávajte v pôvodnom obale, až do použitia na ochranu pred svetlom.
 • Exspirácia

  2 roky
 • Spôsob výdaja

  Viazaný na lekársky predpis. Plne hradené.
 • Dostupnosť

  Áno, skladom v SR
 • EAN

  8594184140369
 • ADC kód

  3EAF7D8B-26A5-42ED-8AD4-B089BE30E508

QR kód pre PIL / QR kód pre SPC

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti Olikla, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku