Metalcaptase 300mg


gastrorezistentné tablety 50x 300mg

Metalcaptase 300mg


gastrorezistentné tablety 50x 300mg
Registrované meno:
Metalcaptase 300 
Registračné číslo 29/0362/18-S
Kód SUKL/ŠUKL 66753
Dátum prvej registrácie/predlženie registrácie 5. 2. 1998 / 6. 11. 2006
Držiteľ rozhodnutia o registrácii Heyl Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 178–179, 10707 Berlin, Germany
Výrobca Haupt Pharma Wülfing GmbH, Bethelner Landstrasse 18, 31028 Gronau/Leine, Germany

 • Účinná látka

  Jedna gastrorezistentná tableta Metalcaptase 300 obsahuje 300 mg penicilamínu.

 • Terapeutická oblasť

  Antirevmatika, detoxikans
 • Farmakoterapeutická skupina

  Špecifické antireumatiká, antidotum pri otravách ťažkými kovmi
 • ATC skupina

  M01CC01
 • Lieková forma

  Gastrorezistentná tableta 
 • Cesta podania

  Perorálne použitie
 • Preskripčné obmedzenia

  Nie
 • Indikačné obmedzenia

  Nie
 • Skladovacie podmienky

  Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 • Exspirácia

  5 rokov
 • Spôsob výdaja

  Viazaný na lekársky predpis. Nezaplatené.
 • Dostupnosť

  Prerušenie dodávok
 • EAN

  4260068561776
 • ADC kód

  71349AD2-4A9A-4B9E-B78D-E58798B6142C

QR kód pre PIL / QR kód pre SPC

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti Olikla, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku