Adrenalin Bradex 1 mg/ml


injekčný roztok 25x 1ml

Adrenalin Bradex 1 mg/ml


injekčný roztok 25x 1ml
Registrované meno:
Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok 
Registračné číslo 78/0300/17-S
Kód SUKL/ŠUKL 5364C
Dátum prvej registrácie/predlženie registrácie 16.10.2017
Držiteľ rozhodnutia o registrácii Bradex S.A., Asklipiou street 27, 14568 Kryoneri, Athens, Greece
Výrobca Demo S.A., 21km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Greece

 • Účinná látka

  Jedna ampulka (1ml) obsahuje 1 mg adrenalínu (epinefrínu) vo forme adrenalíniumhydrogentartrátu.
 • Pomocné látky so známym účinkom

  Disiřičitan sodný 0,1 mg/ml

  Chlorid sodný 8,0 mg/ml
 • Terapeutická oblasť

  Kardiovaskulárny systém
 • Farmakoterapeutická skupina

  Adrenergné a dopaminergné látky, epinefrín
 • ATC skupina

  C01CA24
 • Lieková forma

  Injekčný roztok
 • Cesta podania

  Intramuskulárne, intravenózne, intraoseálne podávanie
 • Preskripčné obmedzenia

  Nie
 • Indikačné obmedzenia

  Nie
 • Skladovacie podmienky

  Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 • Exspirácia

  2 roky
 • Spôsob výdaja

  Viazaný na lekársky predpis. Plne hradené.
 • Dostupnosť

  Nie
 • EAN

  5208051000054
 • ADC kód

  9B545320-D36F-4A10-9A3E-B26F3F054B90

QR kód pre PIL / QR kód pre SPC

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti Olikla, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku