Solusin 50mcg/ml


očné roztokové kvapky 1 x 2,5ml

Solusin 50mcg/ml


očné roztokové kvapky 1 x 2,5ml
Registrované meno:
Solusin 50 mikrogramov/ml očné roztokové kvapky 
Registračné číslo 64/0321/09-S
Kód SUKL/ŠUKL 76586
Dátum prvej registrácie/predlženie registrácie 3.6.2009 / 7.3.2016
Držiteľ rozhodnutia o registrácii Olikla s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic
Výrobca Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia

 • Účinná látka

  Jeden ml očných roztokových kvapiek obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.
  1 kvapka obsahuje približne 1,5 mikrogramu latanoprostu.

 • Pomocné látky so známym účinkom

  Každý ml roztoku obsahuje 0,2 mg benzalkónium-chloridu a 6,34 mg fosforečnanov.
  Benzalkónium-chlorid, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan disodný bezvodý, chlorid sodný, čistená voda.

 • Terapeutická oblasť

  Oftalmológia
 • Farmakoterapeutická skupina

  Antiglaukomatiká a miotiká/prostaglandínové analógy.

 • ATC skupina

  S01EE01
 • Lieková forma

  Očné roztokové kvapky
 • Cesta podania

  Na očné použitie
 • Skladovacie podmienky

  Uchovávajte pri teplote 2–8 °C.
  Ak je už fľaška otvorená na používanie, uchovávajte ju pri teplote do 25 °C.
 • Exspirácia

  2 roky. 4 týždne po prvom otvorení fľašky.
 • Spôsob výdaja

  Viazaný na lekársky predpis. Čiastočne hradené.
 • Dostupnosť

  Nie
 • EAN

  8594184140383

QR kód pre PIL / QR kód pre SPC

Abecedný zoznam liečiv
generika.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
upozorňujeme Vás, že webové stránky spoločnosti Olikla, na ktoré hodláte  vstúpiť, nie sú určené širokej verejnosti, pretože obsahujú odborné informácie o liečivých prípravkoch a zdravotníckych prostriedkoch, vrátane reklamných oznámení, vzťahujúcich sa k liečivým prípravkom a zdravotníckym prostriedkom. Tieto informácie a oznámenia sú určené výhradne odborníkom podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda osobám oprávneným liečivé prípravky  a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať (ďalej iba „odborník“).

Vezmite do úvahy, že ak nie ste odborník, vystavujete sa riziku ohrozenia svojho  zdravia,  poprípade aj zdravia ďalších osôb, ak by ste získané informácie nesprávne pochopil(a) či interpretoval(a), a to hlavne reklamné oznámenia, ktoré môžu byť súčasťou týchto stránok prípadne ich využil(a) na stanovenie vlastnej diagnózy alebo liečebného postupu, či už vo vzťahu k svojej osobne alebo vo vzťahu k ďalším osobám.

Vyhlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil(a), a to vrátane definície odborníka  a som si vedomý(á) rizík, ktorým by sa iná osoba než odborník vstupom na tieto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážená pani, vážený pán,
v predchádzajúcom kroku ste potvrdil(a), že ste odborníkom v zmysle zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy, v platnom znení, teda že ste osoba oprávnená liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky predpisovať alebo vydávať. Ak Vaše vyhlásenie nie je pravdivé, upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku ohrozenia svojho zdravia, poprípade aj zdravia ďalších osôb.

ÁNO, vyhlasujem, že som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

NIE, nie som odborník podľa § 2a zákona číslo 40/1995 Sb., o regulácii reklamy.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. V poriadku