Abecední seznam

Antivirotika

Antibiotika

Antimykotika

Gastroenterologie

Oftalmologie

Analgetika a opioidy

Kardiovaskulární systém

Antirevmatika, detoxikans

Glukokortikoidy

Lokální anestetika

Aciclovir Olikla 5x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Aciclovir Olikla 10x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Kardiovaskulární systém) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 25x 1ml (Kardiovaskulární systém) Amikacin Olikla 250 mg/ml injekční/infuzní roztok 1x 2ml (Antibiotika) Amikacin Olikla 250 mg/ml injekční/infuzní roztok 10x 2ml (Antibiotika) Amotaks 500 mg/ 5 ml por gra sus 100 ml (Antibiotika) Amoxicillin/Clavulanic Acid Olikla 1000mg/200mg prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Amoxicillin/Clavulanic Acid Olikla 1000mg/200mg prášek pro injekční/infuzní roztok 50 inj. lahv. (Antibiotika) Azitromicina Bluepharma 500mg tbl flm 3 (Antibiotika) Benoral 250 000 UI/5ml perorální suspenze 100 ml (Antibiotika) Betamox Plus 875 mg + 125 mg tbl flm 16 (Antibiotika) Betamox Plus 400 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi (Antibiotika) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost/Timolol Olikla 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml oční kapky, roztok 1x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost Olikla 0,3 mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Brimonidin Olikla 2 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Brimonidin Olikla 2 mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml oční kapky, suspenze 1x 5ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10 mg/ml oční kapky, suspenze 3x 5ml (Oftalmologie) Bupivacaine Noridem 5 mg/ml injekční roztok 10x 20 ml I. (Lokální anestetika) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Clarithromycin Olikla 500mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 1 inj. lahv. (Antibiotika) Clarithromycin Olikla 500mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekční roztok 10x 2ml (Glukokortikoidy) Dexamethasone Noridem 4 mg/ml injekční roztok 50x 2ml (Glukokortikoidy) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid/Timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Dorzolamid Olikla 20 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Doxycycline Pinewood 100 mg tvrdé tobolky 8 cps (Antibiotika) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost/Timolol Olikla 0,05mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Latanoprost Olikla 50 mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Linezolid Olikla 2mg/ml infuzní roztok 10x 300ml (Antibiotika) Linezolid Olikla 600 mg potahované tablety 10 tbl (Antibiotika) Meropenem Bradex 10x 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Meropenem Bradex 10x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Metalcaptase 150mg enterosolventní tablety 50x 150mg (Antirevmatika, detoxikans) Metalcaptase 300mg enterosolventní tablety 50x 300mg (Antirevmatika, detoxikans) Metoclopramide Noridem 5 mg/ml injekční roztok 10 (2x5) x 2 ml (Gastroenterologie) Metoclopramide Noridem 5 mg/ml injekční roztok 50 (2x5) x 2 ml (Gastroenterologie) Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 10x 100ml (Antibiotika) Metronidazole Noridem 5mg/ml infuzní roztok 20x 100ml (Antibiotika) Micafungin Olikla 1x100mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antimykotika) Moxifloxacin Olikla 1x 400mg/250ml infuzní roztok (Antibiotika) Moxifloxacin Olikla 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Moxifloxacin Olikla 5x 400mg potahované tablety (Antibiotika) Olopatadine Olikla 1 mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Olopatadine Olikla 1 mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Omeprazole Olikla 40 mg prášek pro infuzní roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazole Olikla 40 mg prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazole Olikla 40 mg prášek pro infuzní roztok 50 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 10 inj. lah. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 50 inj. lahv. (Gastroenterologie) Paracetamol Noridem 10 mg/ml infuzní roztok 10x 100ml (Analgetika a opioidy) Phenoxymethylpenicillin EQL 100 mg/ml granule pro perorální suspenzi 60ml (Antibiotika) Phenoxymethylpenicillin EQL 100 mg/ml granule pro perorální suspenzi 125ml (Antibiotika) Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g prášek pro infuzní roztok 5 inj. lahv. (Antibiotika) Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Solusin 50mcg/ml oční kapky, roztok 1 x 2,5ml (Oftalmologie) Solusin 50mcg/ml oční kapky, roztok 3 x 2,5ml (Oftalmologie) Tigecycline Olikla 10x 50mg prášek pro infuzní roztok (Antibiotika) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost Olikla 40 mcg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Travoprost Olikla 40 mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Voriconazole Olikla 1x 200mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antimykotika) Voriconazole Olikla 14x 200mg potahované tablety (Antimykotika)
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku