Abecední seznam

Antivirotika

Antibiotika

Antimykotika

Gastroenterologie

Oftalmologie

Vitaminy

Elektrolytické roztoky a rozpouštědla

Analgetika a opioidy

Kardiovaskulární systém

Aciclovir Olikla 5x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Aciclovir Olikla 10x 250mg prášek pro infuzní roztok (Antivirotika) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Kardiovaskulární systém) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 25x 1ml (Kardiovaskulární systém) Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekční roztok 50x 1ml (Kardiovaskulární systém) Bimatoprost Olikla 0,1mg/ml oční kapky, roztok 1x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost Olikla 0,1mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost Olikla 0,3mg/ml oční kapky, roztok 1x 3ml (Oftalmologie) Bimatoprost Olikla 0,3mg/ml oční kapky, roztok 3x 3ml (Oftalmologie) Brimonidin Olikla 2mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Brinzolamid Olikla 10mg/ml oční kapky, suspenze 1x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Brinzolamid Olikla 10mg/ml oční kapky, suspenze 3x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Brinzolamid Olikla 10mg/ml oční kapky, suspenze 6x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Caspofungin Olikla 1x 50mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antimykotika) Probíhá registrace Caspofungin Olikla 1x 70mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (Antimykotika) Probíhá registrace Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Cefotaxim Olikla 5x 1g prášek pro injekční roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Cefotaxim Olikla 5x 2g prášek pro injekční roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Cefotaxim Olikla 10x 1g prášek pro injekční roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Cefotaxim Olikla 10x 2g prášek pro injekční roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Ciprofloxacin 200mg/100ml infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Ciprofloxacin 400mg/200ml infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Dorzolamid/Timolol Olikla 20mg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Dorzolamid/Timolol Olikla 20mg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Dorzolamid Olikla 20mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Dorzolamid Olikla 20mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Dorzolamid Olikla 20mg/ml oční kapky, roztok 6x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 5x 2ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 5x 10ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 10x 2ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 10x 10ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 50x 2ml (Analgetika a opioidy) Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml injekční roztok 50x 10ml (Analgetika a opioidy) Glukonát vápenatý 10% injekční roztok 50x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpouštědla) Probíhá registrace Linezolid Olikla 2mg/ml infuzní roztok 10x 300ml (Antibiotika) Probíhá registrace Linezolid Olikla 600mg potahované tablety 10 tbl (Antibiotika) Probíhá registrace Meropenem Bradex 10x 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Meropenem Bradex 10x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Meropenem Bradex 50x 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Meropenem Bradex 50x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Metronidazole 500mg/100ml infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Morphine Kalceks 10 mg/ml injekční roztok 10x 1ml (Analgetika a opioidy) Moxifloxacin Olikla 1x 400mg/250ml infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Moxifloxacin Olikla 5mg/ml oční kapky, roztok 1x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Moxifloxacin Olikla 5mg/ml oční kapky, roztok 3x 5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Moxifloxacin Olikla 5x 400mg potahované tablety (Antibiotika) Natrovit prášek pro injekční/ infuzní roztok 10 inj. lahv. (Vitaminy) Probíhá registrace Neiraxin 100mg/100mg/1mg/20mg/2ml injekční roztok 5x 2ml (Vitaminy) Neiraxin 100mg/100mg/1mg/20mg/2ml injekční roztok 10x 2ml (Vitaminy) Neiraxin 100mg/100mg/1mg/20mg/2ml injekční roztok 25x 2ml (Vitaminy) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 5 inj. lahv. (Gastroenterologie) Omeprazol Olikla 40mg prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 1 inj. lahv. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 5 inj. lah. (Gastroenterologie) Pantoprazol Olikla 40mg prášek pro injekční roztok 10 inj. lah. (Gastroenterologie) Paracetamol 1g/100ml injekční roztok 10x 100ml (Analgetika a opioidy) Probíhá registrace Piperacilin/Tazobactam Olikla 2g/250mg prášek pro infuzní roztok 5 inj. lahv. (Antibiotika) Probíhá registrace Piperacilin/Tazobactam Olikla 4g/500mg prášek pro infuzní roztok 5 inj. lahv. (Antibiotika) Probíhá registrace Piperacilin/Tazobactam Olikla 4g/500mg prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv. (Antibiotika) Probíhá registrace Síran hořečnatý 10% injekční roztok 50x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpouštědla) Probíhá registrace Teicoplanin 200 mg prášek pro injekční roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Teicoplanin 400 mg prášek pro injekční roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Tigecyclin Olikla 10x 50mg prášek pro infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Tramadol Kalceks 100mg/2ml injekční/infuzní roztok 5x 2ml (Analgetika a opioidy) Tramadol Kalceks 100mg/2ml injekční/infuzní roztok 10x 2ml (Analgetika a opioidy) Tramadol Kalceks 100mg/2ml injekční/infuzní roztok 100x 2ml (Analgetika a opioidy) Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Travoprost/Timolol Olikla 40mcg/ml+5mg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Travoprost Olikla 40mcg/ml oční kapky, roztok 1x 2,5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Travoprost Olikla 40mcg/ml oční kapky, roztok 3x 2,5ml (Oftalmologie) Probíhá registrace Vancomycin Olikla 5x 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Vancomycin Olikla 5x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Vancomycin Olikla 10x 1g prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Vancomycin Olikla 10x 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok (Antibiotika) Probíhá registrace Voda na injekce 50x 10ml (Elektrolytické roztoky a rozpouštědla) Probíhá registrace Voriconazol Olikla 1x 200mg prášek pro infuzní roztok (Antimykotika) Probíhá registrace Voriconazol Olikla 14x 200mg potahované tablety (Antimykotika) Probíhá registrace
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti CZ Pharma, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku