Paracetamol Noridem


10 mg/ml infuzní roztok 10x 100ml

Paracetamol Noridem


10 mg/ml infuzní roztok 10x 100ml
Registrovaný název LP:
Paracetamol Noridem 
Registrační číslo 07/325/19-C
Kód SUKL 0252453
Datum první registrace / prodloužení registrace 1.9.2020
Držitel rozhodnutí o registraci Noridem Enterprises Ltd, Evagorou and Makariou, Mitsi Building 3 115, 1065 Nicosia, Cyprus
Výrobce Demo S.A., 21km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Greece

 • Účinná látka

  Jedna lahvička o obsahu 100 ml obsahuje paracetamolum 1 000 mg.

  Jeden ml obsahuje paracetamolum       10 mg.

 • Pomocné látky se známým účinkem

  Sodík 0,04 mg/ml. Mannitol, hydrogenfosforečnan sodný, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), hydroxid sodný (pro úpravu pH) a voda pro injekce.

 • Terapeutická oblast

  Analgetika a opioidy
 • Farmakoterapeutická skupina

  Jiná analgetika a antipyretika, anilidy

 • ATC skupina

  N02BE01
 • Léková forma

  Infuzní roztok
 • Cesta podání

  Intravenózní podání
 • Preskripční omezení

  Ne
 • Indikační omezení

  Ne
 • Skladovací podmínky

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
  Chraňte před chladem nebo mrazem. Po otevření ampulky musí být přípravek použit okamžitě.
 • Exspirace

  2 roky
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Nehrazeno.
 • Dostupnost

  Ne
 • EAN

  5208063004286

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku