Amotaks


500 mg/ 5 ml por gra sus 100 ml

Amotaks


500 mg/ 5 ml por gra sus 100 ml
Registrovaný název LP:
Neregistrovaný humánní léčivý přípravek s dočasným povolením Ministerstva zdravotnictví 
Kód SUKL 9999910
Datum první registrace / prodloužení registrace 22.06.2010 / 18.08.2015
Držitel rozhodnutí o registraci Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, ul. A. Fleminga 2, 03-176 Varšava, Polsko
Výrobce Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, ul. A. Fleminga 2, 03-176 Varšava, Polsko

 • Účinná látka

  Po rekonstituci obsahuje 5 ml perorální suspenze 500 mg amoxicilinu (100 mg/ml) ve formě trihydrátu amoxicilinu.

 • Pomocné látky se známým účinkem

  Sacharóza (přibližně 2,6 g/5 ml), natrium-benzoát (25 mg/5 ml), glukóza (jedna ze složek jahodového a malinového aromatu). Guar, natrium-citrát, simetikon, jahodové aroma (maltodextrin, glukóza, arabská klovatina (E 414), pektin (E 440)), malinové aroma (maltodextrin, glukóza, arabská klovatina (E 414), pektin (E 440)).

 • Terapeutická oblast

  Antibiotika
 • Farmakoterapeutická skupina

  Peniciliny se širokým spektrem

 • ATC skupina

  J01CA04
 • Léková forma

  Granule pro perorální suspenzi. Bílé nebo žluté granule; po přidání vody vznikne homogenní suspenze.

 • Cesta podání

  Perorální podání
 • Indikační omezení

  Léčivý přípravek je indikován k léčbě následujících infekcí u dětí, dospívajících a dospělých: akutní bakteriální sinusitida, akutní otitis media, akutní streptokoková tonzilitida a faryngitida, exacerbace chronické bronchitidy, komunitní pneumonie, akutní cystitida, asymptomatická bakteriurie v těhotenství, akutní pyelonefritida, tyfoidní a paratyfoidní horečka, závažný dentální absces s šířící se flegmónou, infekce v oblasti kloubní náhrady, eradikace bakterie Helicobacter pylori, Lymeská borrelióza.

 • Skladovací podmínky

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 • Exspirace

  2 roky. Rekonstituovanou suspenzi uchovávejte v chladničce (2–8 °C), spotřebujte do 14 dní.
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Plně hrazeno.
 • Dostupnost

  Ano, skladem v ČR
 • EAN

  5909991298258

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku