Amoxicillin/Clavulanic Acid Olikla


1000mg/200mg prášek pro injekční/infuzní roztok 50 inj. lahv.

Amoxicillin/Clavulanic Acid Olikla


1000mg/200mg prášek pro injekční/infuzní roztok 50 inj. lahv.
Registrovaný název LP:
Amoxicillin/Clavulanic Acid Olikla 
Registrační číslo 15/ 001/20-C
Kód SUKL 0264611
Datum první registrace / prodloužení registrace 21.12.2021
Držitel rozhodnutí o registraci Olikla s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic
Výrobce Laboratorio Reig Jofré S.A., Jarama 111, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain

 • Účinná látka

  Jedna injekční lahvička obsahuje amoxicillinum 1 000 mg (jako amoxicillinum natricum) a acidum clavulanicum 200 mg (jako kalii clavulanas).

 • Pomocné látky se známým účinkem

  Jedna injekční lahvička obsahuje 62,9 mg (2,7 mmol) sodíku a 39,1 mg (1 mmol) draslíku.

 • Terapeutická oblast

  Antibiotika
 • Farmakoterapeutická skupina

  Kombinace penicilinů, včetně inhibitorů beta-laktamáz

 • ATC skupina

  J01CR02
 • Léková forma

  Prášek pro injekční/infuzní roztok.

 • Cesta podání

  Je určen pro intravenózní podání. Lze podávat buď pomalou intravenózní injekcí po dobu 3 až 4 minut přímo do žíly nebo kapací infuzí nebo infuzí po dobu 30 až 40 minut.
 • Preskripční omezení

  Antibiotické středisko. 
 • Skladovací podmínky

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 • Exspirace

  3 roky
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Částečně hrazeno.
 • Dostupnost

  Ano, skladem v ČR
 • EAN

  8594184140932
 • PDK kód

  4715216
 • Distribuce

  Olikla s.r.o.
  Alliance Healthcare s.r.o.
  Pharmos a.s.
  PHOENIX lékárenský velkoobchod s.r.o.
  ViaPharma s.r.o.

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku