Azitromicina Bluepharma


500mg tbl flm 3

Azitromicina Bluepharma


500mg tbl flm 3
Registrovaný název LP:
Neregistrovaný humánní léčivý přípravek s dočasným povolením Ministerstva zdravotnictví 
Kód SUKL 9999906
Datum první registrace / prodloužení registrace 3.12.2003
Držitel rozhodnutí o registraci Bluepharma Genéricos – Comércio de Medicamentos, S.A., S. Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra, Portugalsko
Výrobce Bluepharma Genéricos – Indústria Farmacêutica S.A., S. Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra, Portugalsko

 • Účinná látka

  Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg azithromycinu (ve formě dihydrátu azithromycinu).

 • Pomocné látky se známým účinkem

  Jedna potahovaná tableta obsahuje 3 mg laktózy a 0,37 mg sodíku.

   

 • Terapeutická oblast

  Antibiotika
 • Farmakoterapeutická skupina

  Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, makrolidy.

 • ATC skupina

  J01FA10
 • Léková forma

  Potahované tablety

 • Cesta podání

  Perorální podání
 • Skladovací podmínky

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 • Exspirace

  3 roky
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Plně hrazeno.
 • Dostupnost

  Ano, skladem v ČR
 • EAN

  5606251000308
 • PDK kód

  4875192

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku