Betamox Plus 400


400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi

Betamox Plus 400


400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi
Registrovaný název LP:
Neregistrovaný humánní léčivý přípravek s dočasným povolením Ministerstva zdravotnictví 
Kód SUKL 9999909
Datum první registrace / prodloužení registrace 26.1.2003 / 18.11.2010
Držitel rozhodnutí o registraci Laboratórios Atral, S.A., Rua da Estação, n.o 1 e 1A, 2600-726 Castanheira do Ribatejo, Portugalsko
Výrobce Laboratórios Atral, S.A., Rua da Estação, n.o 1 e 1A, 2600-726 Castanheira do Ribatejo, Portugalsko

 • Účinná látka

  Po rekonstituci obsahuje 5 ml perorální suspenze 400 mg amoxicilinu (ve formě trihydrátu amoxicilinu) a 57 mg kyseliny klavulanové (ve formě kalium-klavulanátu).

   

 • Pomocné látky se známým účinkem

  Jeden ml suspenze obsahuje 3 mg aspartamu (E 951), jeden ml suspenze obsahuje 44,72 mg sacharózy, ovocné aroma, xanthanová klovatina, hypromelóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina jantarová.

 • Terapeutická oblast

  Antibiotika
 • Farmakoterapeutická skupina

  Antiinfektiva. Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci. Kombinace penicilinů, včetně inhibitorů beta-laktamáz. 

 • ATC skupina

  J01CR02
 • Léková forma

  Prášek pro perorální suspenzi. Bílý nebo lehce nažloutlý prášek s mírným charakteristickým pachem. 

 • Cesta podání

  Perorální podání
 • Indikační omezení

  Léčivý přípravek je hrazen k léčbě následujících infekcí u dospělých, dospívajících a dětí: - akutní bakteriální sinusitida (odpovídajícím způsobem diagnostikovaná), - akutní otitis media, - akutní exacerbace chronické bronchitidy (odpovídajícím způsobem diagnostikovaná), - komunitní pneumonie, - cystitida, - pyelonefritida, - infekce kůže a měkkých tkání, zejména celulitida, pokousání zvířetem, těžký dentální absces s postupující celulitidou, - infekce kostí a kloubů, zejména osteomyelitida.
 • Skladovací podmínky

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 • Exspirace

  2 roky. Po rekonstituci: 10 dní. Uchovávejte v chladničce (2–8 °C).
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Plně hrazeno.
 • Dostupnost

  Ano, skladem v ČR
 • EAN

  5600360015253
 • PDK kód

  4929171

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku