Moxifloxacin Olikla 5x 400mg


potahované tablety

Moxifloxacin Olikla 5x 400mg


potahované tablety
Registrovaný název LP:
Moxifloxacin Olikla  
Registrační číslo 15/924/16-C
Kód SUKL 0220204
Datum první registrace / prodloužení registrace 18.7.2018
Držitel rozhodnutí o registraci CZ Pharma s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic
Výrobce Pharmathen S.A, Dervenakion Street 6, 15351 Pallini, Attikis, Athens, Greece
Výrobce Pharmathen International SA, Rodopi Prefecture, Block No 5, 69300 Rodopi, Greece

 • Účinná látka

  Jedna potahovaná tableta obsahuje moxifloxacinum 400 mg (jako moxifloxacinum hydrochloridum).
 • Pomocné látky se známým účinkem

  Jádro tablety: mannitol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethyl škrobu, hyprolóza, stearát hořečnatý, mastek. 

  Potahovaná vrstva tablety: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172). 

 • Terapeutická oblast

  Antibiotika
 • Farmakoterapeutická skupina

  Chinolonová antimikrobiální léčiva, fluorochinolony
 • ATC skupina

  J01MA14
 • Léková forma

  Potahované tablety
 • Cesta podání

  Perorálně
 • Preskripční omezení

  Antibiotické středisko
 • Skladovací podmínky

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 • Exspirace

  5 let
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Částečně hrazeno.
 • Dostupnost

  Ano, skladem v ČR
 • EAN

  8594184140291
 • PDK kód

  3674083

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti CZ Pharma, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku