Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g


prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv.

Piperacillin/Tazobactam Olikla 4g/0,5g


prášek pro infuzní roztok 10 inj. lahv.
Registrovaný název LP:
Piperacillin/Tazobactam Olikla  
Registrační číslo 15/ 868/16-C
Kód SUKL 0173857
Datum první registrace / prodloužení registrace 14. 1. 2020
Držitel rozhodnutí o registraci Olikla s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic
Výrobce Laboratorio Reig Jofré S.A., Jarama 111, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain

 • Účinná látka

  Jedna injekční lahvička obsahuje piperacillinum 4 g (jako piperacillinum natricum) a 0,5 g tazobactamum (jako tazobactamum natricum).
 • Pomocné látky se známým účinkem

  Jedna injekční lahvička obsahuje 9,6 mmol (220 mg) sodíku.
 • Terapeutická oblast

  Antibiotika
 • Farmakoterapeutická skupina

  Antibakteriální léčiva, kombinace penicilinů včetně inhibitorů beta-laktamáz. 
 • ATC skupina

  J01CR05
 • Léková forma

  Prášek pro infuzní roztok. 
 • Cesta podání

  Intravenózní infuze
 • Preskripční omezení

  Antibiotické středisko
 • Skladovací podmínky

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 • Exspirace

  3 roky
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Plně hrazeno.
 • Dostupnost

  Ano, skladem v ČR
 • EAN

  8594184140185
 • PDK kód

  3915676

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku