Dexamethasone Noridem 4 mg/ml


injekční roztok 50x 2ml

Dexamethasone Noridem 4 mg/ml


injekční roztok 50x 2ml
Registrovaný název LP:
Dexamethasone Noridem 
Registrační číslo 56/613/17-C
Kód SUKL 0258010
Datum první registrace / prodloužení registrace 11.05.2021
Držitel rozhodnutí o registraci Noridem Enterprises Ltd, Evagorou and Makariou, Mitsi Building 3 115, 1065 Nicosia, Cyprus

 • Účinná látka

  Jeden ml injekčního roztoku obsahuje dexamethasonum 3,32 mg (jako dexamethasoni natrii phosphas), což odpovídá dexamethasoni phosphas 4,00 mg. 
 • Pomocné látky se známým účinkem

  Propylenglykol, edetan disodný, hydroxid sodný, voda pro injekci. 
 • Terapeutická oblast

  Glukokortikoidy
 • Farmakoterapeutická skupina

  Kortikosteroidy pro systémovou aplikaci, samotné, glukokortikoidy
 • ATC skupina

  H02AB02
 • Léková forma

  Injekční roztok
 • Cesta podání

  Intraveózní, intramuskulární, subkutánní podání. Lokální podání (intraartikulární, do měkkých tkání, intralezionální).
 • Skladovací podmínky

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
  Chraňte před chladem nebo mrazem.
 • Exspirace

  24 měsíců
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Částečně hrazeno.
 • Dostupnost

  Na vyžádání
 • EAN

  5208063002350
 • PDK kód

  4607884
 • Distribuce

  Olikla s.r.o.
  Alliance Healthcare s.r.o.
  Pharmos a.s.
  PHOENIX lékárenský velkoobchod s.r.o.
  ViaPharma s.r.o.

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku