Adrenalin Bradex 1 mg/ml


injekční roztok 25x 1ml

Adrenalin Bradex 1 mg/ml


injekční roztok 25x 1ml
Registrovaný název LP:
Adrenalin Bradex 
Registrační číslo 78/143/17-C
Kód SUKL 0221863
Datum první registrace / prodloužení registrace 8.11.2017 / 11.5.2021
Držitel rozhodnutí o registraci Bradex S.A., Asklipiou street 27, 14568 Kryoneri, Athens, Greece
Výrobce Demo S.A., 21km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Greece

 • Účinná látka

  Jedna ampule (1ml) obsahuje epinephrinum 1 mg (jako epinephrini tartras).
 • Pomocné látky se známým účinkem

  Disiřičitan sodný 0,1 mg/ml

  Chlorid sodný 8,0 mg/ml
 • Terapeutická oblast

  Kardiovaskulární systém
 • Farmakoterapeutická skupina

  Adrenergní a dopaminergní látky, epinefrin
 • ATC skupina

  C01CA24
 • Léková forma

  Injekční roztok
 • Cesta podání

  Intramuskulární, intravenózní, intraoseální podání
 • Preskripční omezení

  Ne
 • Indikační omezení

  Ne
 • Skladovací podmínky

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 • Exspirace

  2 roky
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Plně hrazeno.
 • Dostupnost

  Přerušení dodávek
 • EAN

  5208051000054
 • PDK kód

  3562973
 • Distribuce

  Olikla s.r.o.
  Alliance Healthcare s.r.o.
  Pharmos a.s.
  PHOENIX lékárenský velkoobchod s.r.o.
  ViaPharma s.r.o.

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku