Bupivacaine Noridem 5 mg/ml


injekční roztok 10x 20 ml I.

Bupivacaine Noridem 5 mg/ml


injekční roztok 10x 20 ml I.
Registrovaný název LP:
Bupivacaine Noridem 
Registrační číslo 01/498/19-C
Kód SUKL 0247588
Datum první registrace / prodloužení registrace 3.6.2021
Držitel rozhodnutí o registraci Noridem Enterprises Ltd, Evagorou and Makariou, Mitsi Building 3 115, 1065 Nicosia, Cyprus
Výrobce Demo S.A., 21km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Greece

 • Účinná látka

  Jeden ml obsahuje 5 mg bupivakain-hydrochloridu. 

 • Pomocné látky se známým účinkem

  Jeden ml přípravku Bupivacaine Noridem 5 mg/ml obsahuje 0,144 mmol (3,31 mg) sodíku. 

 • Terapeutická oblast

  Lokální anestetika
 • Farmakoterapeutická skupina

  Anestetika lokální; amidy.
 • ATC skupina

  N01BB01
 • Léková forma

  Injekční roztok
 • Cesta podání

  Infiltrační, perineurální, epidurální podání
 • Skladovací podmínky

  Chraňte před chladem nebo mrazem. Po otevření ampulky musí být přípravek použit okamžitě.
 • Exspirace

  2 roky
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Částečně hrazeno.
 • Dostupnost

  Ano, skladem v ČR
 • EAN

  5208063003494
 • PDK kód

  4617966

QR kód pro PIL / QR kód pro SPC

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku