Benoral 250 000 UI/5ml


perorální suspenze 100 ml

Benoral 250 000 UI/5ml


perorální suspenze 100 ml
Registrovaný název LP:
Neregistrovaný humánní léčivý přípravek s dočasným povolením Ministerstva zdravotnictví 
Kód SUKL 9999918
Držitel rozhodnutí o registraci Laboratorio Reig Jofre, S.A., C/Gran Capitán 10, Sant Joan Despí, 08970 Barcelona, Spain
Výrobce Laboratorio Reig Jofre, S.A., C/Gran Capitán 10, Sant Joan Despí, 08970 Barcelona, Spain

 • Účinná látka

  Jedna odměrka (5 ml) obsahuje 250 000 IU benzathin-fenoxymethylpenicilinu.

 • Pomocné látky se známým účinkem

  Kalium-sorbát, kyselina citronová, sacharóza, dihydrát natrium-citrátu, butylhydroxyanisol, estery kyseliny parahydroxybenzoové, xantanová klovatina, estery sorbitanu, aromata, čištěná voda.

 • Terapeutická oblast

  Antibiotika
 • Farmakoterapeutická skupina

  Beta-laktamová antibiotika, peniciliny citlivé k působení beta- laktamáz.

 • ATC skupina

  J01CE10
 • Léková forma

  Perorální suspenze
 • Cesta podání

  Perorální podání
 • Indikační omezení

  Benoral se používá k léčbě celkových infekcí a infekcí dýchacích cest vyvolaných grampozitivními mikroorganismy citlivými na penicilin, k profylaxi (prevenci) revmatické horečky v případě, kdy není vhodné injekční podání benzylpenicilinu, případně prokain-benzylpenicilinu. K léčbě gonokokového zánětu močové trubice.

 • Skladovací podmínky

  Skladujte při teplotě 2–8 °C.
 • Režim výdeje. Způsob úhrady ZP.

  Na lékařský předpis. Plně hrazeno.
 • Dostupnost

  Na vyžádání
 • EAN

  8470007007104

QR kód pro PIL

Abecední seznam všech léčiv
generika.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,
upozorňujeme Vás, že webové stránky společnosti Olikla, na které hodláte  vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení  jsou určeny výhradně odborníkům dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky  a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat (dále jen „odborník“).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení  svého  zdraví,  popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek,  či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a to včetně definice odborníka,  a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

olikla_nase-produkty-2.png

Naše produkty

Vážený pane, paní,

v předchozím kroku jste potvrdil(a), že jste odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy, v platném znění, tedy že jste osoba oprávněná léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat. Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

ANO, prohlašuji že jsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na plnou verzi se všemi povolenými údaji o našich přípravcích).

NE, nejsem odborník dle § 2a zákona číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy (při kliknutí se uživatel posune na VPOIS).

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku